Primalex AKRYLÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 1
Kategória: OMIETKY

CHARAKTERISTIKA
Je vodou riediteľná disperzná náterová hmota určená na základné nátery podkladu pred nanesením akrylátových omietok Primalex O RY 1 a O RO 1. Je tvorená dvoma bázami (L, D) tónovateľnými v automatoch na pastelové, stredné a sýte odtiene. Použitím Primalex Procolor O Z 1 sa dosiahne potrebná adhézia omietok a zjednotí sa savosť podkladu, náter je hydrofóbny (odolný proti prenikaniu vody), neuzatvára prechod vodným parám a oxidu uhličitému. Pod farebné omietky je potrebné Primalex Procolor O Z 1 tónovať na podobný odtieň ako je omietka.

POUŽITIE
Akrylátový základ Primalex O Z 1 sa aplikuje na povrch tmelu armovacej vrstvy zatepľovacích systémov - Primalex Vonkajší kontaktný zetepľovací systém na vonkajšie štukové omietky, betónové a pórobetónové panely, podklady z trieskových a vláknových aglomerovaných prvkov pred nanášaním omietok. Nie je vhodný na staré, nedostatočne izolované objekty, kde po stene vzlína voda zo základov alebo ich omietky sú presolené a na staré disperzné nátery a disperzné omietkoviny.

ZLOŽENIE
Vodná suspenzia titanonej bieloby, plnív a aditív v spojive z akrylátových kopolymerov.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Objemová hmotnosť (g/cm3): 1,5

VÝDATNOSŤ
7 - 8 m2/l v jednej vrstve

PRÍPRAVA PODKLADU
Pred samotným náterom steny dôkladne očistíme od prachu a nečistoty. Povrchy napadnuté plesňami je potrebné dôkladne očistiť a ošetriť protiplesňovým prostriedkom podľa návodu na použitie. Poškodené a nesúdržné povrchy musia byť odstránené a opravené. Opravené plochy musia byť vyzreté. Aglomerované dosky a hladké betóny je potrebné zbaviť separačných prostriedkov umytím vodou so saponátom alebo vodnou tryskou. Drevovláknité dosky zdrsnite brusným papierom. Na novú štukovú omietku Akrylátový základ Primalex Procolor O Z 1 nanášame až po jej vyzretí, to je cca po 4 týždňoch. Armovacia tmelená vrstva zatepľovacieho systému musí byť preschnutá, prípadné nerovnosti je potrebné obrúsiť, aby nedošlo k poškodeniu armovacej siete. Silno savé povrchy, opravované povrchy s rozdielnou savosťou a menej pevné, ale nosné povrchy najskôr napenetrujeme (napustíme) Primalex Hĺbkovou penetráciou podľa návodu na použitie. Všatky plochy, ktoré nemajú byť natreté, je potrebné zakryť (okná, obklady, dlažby). Akrylátový základ Primalex Procolor O Z 1 nie je potrebné riediť. Pred použitím obsah obalu premiešajte. Nanáša sa v jednej vrstve valčekom alebo štetkou. Náter sa aplikuje pri teplote +5 °C až +25 °C, nenatierať za prudkého slnečného počasia (alebo fasádu prikryť) ani za dažďa alebo hustej hmly.

BALENIE
5 l, 10 l

APLIKÁCIA
štetec, maliarska štetka