Adresa prevádzky:
DOM FARIEB partner
Prievidzská cesta 1878/68, 972 51 HANDLOVÁ

kontakt:
Tel.: 046/5430550
E-mail: domfarieb.ha@gmail.com